Émil­lie, 20 år og fra Hil­le­rød

Ekstra Bladet - - FLASH! - FO­TO: COVERMODEL. DK

Hos skøn­ne Émil­lie er der kvin­de­lig råstyr­ke for al­le pen­ge­ne, og det be­ty­der me­get for hen­de at væ­re et or­dent­ligt men­ne­ske med styr på pri­o­ri­te­ter­ne – og må­ske og­så til­be­hø­ret.

– Hvis vi ta­ler ma­te­ri­a­li­sti­ske ting, så kan jeg ik­ke und­væ­re min mo­bil da den for­bin­der mig med al­le mi­ne ven­ner og min fa­mi­lie. Mit tøj og mi­ne AirPods er og­så højt på li­sten.

Det yd­re kan godt skin­ne li­ge så læk­kert som det in­dre, og det kla­rer Émil­lie nemt med et par små hjæl­pe­re i ta­sken.

– Jeg bur­de nok i dis­se ti­der si­ge, at jeg al­tid har en hånd­sprit el­ler en ma­ske med mig, men jeg må ær­ligt in­drøm­me, at det ik­ke helt er en ‘top pri­o­ri­ty’ hos mig.

– Jeg har der­i­mod al­tid en lipg­loss el­ler i hvert fald en læ­bepo­ma­de i min ta­ske og en pak­ke tyg­ge­gum­mi.

jfs

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.