Smit­te­til­fæl­de sti­ger igen

Ekstra Bladet - - SLYNGELSTU­EN -

Si­den tirs­dag er der re­gi­stre­ret 492 nye til­fæl­de med cor­o­nas­mit­te i Dan­mark, op­ly­ste Sta­tens Se­rum In­sti­tut i går i sin dag­li­ge op­da­te­ring.

De 492 nye smit­te­til­fæl­de er det hø­je­ste an­tal, der er kon­sta­te­ret i lø­bet af et døgn si­den 2. ok­to­ber.

Stig­nin­gen i an­tal­let af smit­te­til­fæl­de skal ses i ly­set af, at der er ble­vet fo­re­ta­get test af fle­re per­so­ner for at se, om de er smit­tet med cor­o­navirus.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.