For­læn­ger op­holds­for­bud

Ekstra Bladet - - NATIONEN! - FO­TO: VALDEMAR REN

Kø­ben­havns Po­li­ti har valgt at for­læn­ge de mid­ler­ti­di­ge op­holds­for­bud i Kød­by­en og Nør­re­bro­par­ken. For­bud­de­ne er del af re­strik­tio­ner­ne mod cor­o­nas­mit­te.

For­bud­det i Kød­by­en gæl­der al­le da­ge 22- 2. For­må­let er at und­gå, at gæ­ster på om­rå­dets re­stau­ra­tio­ner stim­ler sam­men uden­dørs, når ud­skænk­nings­ste­der­ne luk­ker klok­ken 22.

I Nør­re­bro­par­ken gæl­der op­holds­for­bud­det ale­ne tors­dag, fre­dag og lør­dag 18- 2.

Ritzau

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.