DRINGER Hvor­danskal­struk­tu­ren­væ­reif­rem­ti­den 5

Ekstra Bladet - - SPORT -

Det er nu, FCK skal re­flek­te­re over frem­ti­dens se­tup. Klub­ben val­te at pla­ce­re al mag­ten hos Ståle Sol­bak­ken.

Er det løs­nin­gen for frem­ti­den, at den sam­me per­son bå­de er ch­eftræ­ner og sport­s­di­rek­tør?

Det gør klub­ben ek­stra sår­bar, når nøg­le­fi­gu­ren for­svin­der. Må­ske skal FCK over­ve­je at de­le job­be­ne ud på fle­re hæn­der, så vi­den og kom­pe­ten­ce ik­ke kun fin­des hos én per­son.

Wil­li­am Kvist er kun en nød­løs­nin­gen og skal ik­ke væ­re sport­s­di­rek­tør på sigt for Dan­marks dy­re­ste spil­ler­trup? I øv­rigt har han in­gen er­fa­ring fra den bran­che. Det mest lo­gi­ske er en op­de­ling af job­be­ne. En ch­eftræ­ner og en sport­s­di­rek­tør. Så­dan fo­re­går det i de fle­ste klub­ber.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.