ÉN PÅ BOOSTEREN

Ekstra Bladet - - SLYNGELSTU­EN -

Dan­sker­ne væl­ter ind i bi­o­gra­fer­ne for at se fil­men ’ Druk’ om fi­re mænd, der eks­pe­ri­men­te­rer med at dal­re rundt med en al­ko­hol­pro­mil­le på 0,5 døg­net rundt.

Hjer­ne­for­sker ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet David Wold­bye si­ger til Vi­den­skab. dk, at al­ko­hol kan øge kre­a­ti­vi­te­ten:

’ Al­le ken­der fø­lel­sen, hvis man li­ge får en drink på tom ma­ve ef­ter ar­bej­det. Man får det her lil­le boost af ener­gi, glæ­de, ja, nær­mest eu­fori.’

Ved Stam­bor­det blev der sidst på da­gen ry­stet ener­gisk på ho­ve­d­et:

– HALLO. Ham der hjer­ne­dim­sen kan stik­ke sin eu ... øjof­ro­bi op, hvor so­len al­drig schin­ner.

– Vi drik­ker, for­di det sch­ma­ger godt – og helst før ar­bej­det kal­der.

SCHÅÅÅL!

FO­TO: MO­GENS FLINDT

Ho­ved­per­so­ner­ne i fil­men ’ Druk’ op­før­te sig pænt til gal­lapre­mi­e­ren. I fil­men går det helt galt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.