Af­vi­ser træ­nerjob i FCK

Ekstra Bladet - - SPORT SUPERLIGA -

Ef­ter fy­rin­gen af Stå­le Sol­bak­ken som ma­na­ger i FCK har man­ge AGF- fans væ­ret ban­ge for, at de skal mi­ste de­res suc­ces­ful­de træ­ner til kon­kur­ren­ter­ne.

Ho­ved­per­so­nen, David Ni­el­sen, af­vi­ser dog.

– Det er me­get sim­pelt for mig. Jeg har min af­ta­le her og er su­per glad for at væ­re her. Det bru­ger jeg in­gen tid på i ho­ve­d­et. Jeg er selv­føl­ge­lig på et per­son­ligt plan ær­ger­lig over, at Stå­le har mi­stet sit job.

– Han har væ­ret en vig­tig per­son for mig og­så i min træ­ner­ger­ning. Han er ut­ro­lig dyg­tig og sød til at snak­ke med en i for­hold til ens valg. Det vi­ser ba­re, hvad det er for et job, vi har, og der­for er det vig­tigt at sæt­te pris på, hvor man er, og jeg er glad for at væ­re her.

– Det er sødt af jer at næv­ne mig, men det bli­ver ik­ke mig, der skal der­over.

– Du kan godt ga­ran­te­re, at det ik­ke bli­ver dig?

– Ja­men, det bli­ver det ik­ke. Jeg er her.

Ek­stra Bla­det spurg­te ef­ter­føl­gen­de, om Par­ken- for­mand Bo Ry­gaard, der fy­re­de Stå­le Sol­bak­ken, har haft rin­get til David Ni­el­sen, men her­til hav­de AGFtræ­ne­ren in­gen kom­men­ta­rer.

FO­TO: HENNING BAGGER/ RITZAU SCAN­PIX

Of­fer og må­l­helt 68. AGF’s Cas­per Hø­jer blev ud­sat for en vold­som ta­ck­ling ef­ter et kvar­ters spil. I det mi­nut 3-0. ce­men­te­re­de han AGF’s sejr med sin scor­ing til slut­re­sul­ta­tet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.