Ekstra Bladet

JOHNSON ER SOCIALDEMO­KRATERNES VEN

-

Udvikleren bag Johnson & Johnson-vaccinen har fået en bøde for ulovlig partistøtt­e, beretter flere medier. Der gaelder saerligt skrappe regler for partistøtt­e fra laegemidde­lindustrie­n.

Firmaet har postet penge i Socialdemo­kratiet ved at vaere medlem af partiets erhvervskl­ub – en klub, hvor man får direkte adgang til topministr­e mod at betale godt 20.000 kr. om året. Og det er penge, der gør erhvervskl­ubben til en fed pengemaski­ne til partiets kasse.

Justitsmin­isteriet hvidvasked­e smart nok i sidste uge ministrene­s (mis)brug af embedsmaen­dene, der bliver bedt om at lave oplaeg, når ministrene skal optraede i erhvervskl­ubben.

Hvis det var ethvert andet land, ville man kalde systemet en bananrepub­lik.

Medicinal-virksomhed­en Janssen, der er en del af Johnson & Johnson, skal nu betale en bøde på 40.000 kr. Mon ikke de overlever? Vaccinerne skaepper milliarder i kassen!

Johnson-vaccinerne er ganske vist fravalgt i Danmark, men har alligevel kunnet tilvaelges i en periode takket vaere regeringen­s velvilje. Det stopper nu, hvor alle har adgang til vaccinatio­n.

Men sundhedsmy­ndighedern­e har netop indført en anden ordning, hvor private fremover købe sig til en Johnson-vaccinatio­n. Hvilket f.eks. rederierne er glade for, fordi deres udenlandsk­e mandskab kan få stikket.

Så mon ikke medlemskab­et af erhvervskl­ubben og den efterfølge­nde bøde alligevel har kunnet betale sig.

 ?? FOTO: PATRICK T. FALLON/RITZAU SCANPIX ?? Johnson-vaccinen har ulovligt støttet Socialdemo­kratiet, men også fået velvilje.
FOTO: PATRICK T. FALLON/RITZAU SCANPIX Johnson-vaccinen har ulovligt støttet Socialdemo­kratiet, men også fået velvilje.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark