Ekstra Bladet

I LAERE SOM ARBEJDSFRI

-

Herluftsho­lm Kostskole, hvor prins Christian nu starter i 1.g, er ikke ’en elitefabri­k’, pointerer to historiker­e og en rektor i Berlingske.

Man skal ikke vente sig, at hans skolekamme­rater ender helt i toppen af det danske samfund som minister, topdirektø­r eller lign. Eller sidder i driftige bestyrelse­r og fonde.

På den anden side holder skolepenge­ne på 157.000 kr. om året pr. elev de fleste fattigrøve fra et sende deres børn til kostskolen.

Den er også relativt lukket, hvad der er en fordel for de kongelige – taenk bare på Frederik, der blamerede sig med branderter og skydning med pinocchiok­ugler på Øregård Gymnasium.

Sig det bare rent ud: Christian skal naturligvi­s ikke oplaeres til at tjene en masse penge.

Hvor ulaekkert ... dem formodes man at have i forvejen gennem generation­er. Eller som i Christians tilfaelde: Millionern­e ruller ind under betegnelse­n apanage.

Kostskolee­leverne skal have et godt afsaet til en arbejdsfri tilvaerels­e. Gerne i et internatio­nalt miljø blandt ligesinded­e – i hvert fald på ski-, sejler- og rideferien.

 ?? FOTO: KELD NAVNTOFT/KONGEHUSET ?? Prins Christian skal ikke laere at ernaere sig selv – vorherre bevares!
FOTO: KELD NAVNTOFT/KONGEHUSET Prins Christian skal ikke laere at ernaere sig selv – vorherre bevares!

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark