Ekstra Bladet

AKADEMISKE PAEDAGOGER

-

Politiken jubler i en alenlang beskrivels­e af en ny paedagogud­dannelse:

Den er kun for akademiker­e eller bachelorer, og de første 100 starter nu.

Et af kravene er, at de studerende skal arbejde som paedagogme­dhjaelpere, mens de laeser to et halvt år.

Annegrete Juul, dekan på det paedagogis­ke fakultet på Københavns Profession­shøjskole, ser et enormt potentiale i uddannelse­n, fremgår det.

Jamen, det er da fint, at flere vil vaere paedagoger. Dem er der som bekendt mangel på.

Som skatteyder kan man dog godt styre begejstrin­gen – for hvorfor skal samfundet betale for, at folk først kan gå årevis gratis på universite­tet, tage en eksamen og modtage generøs SU undervejs, hvis de derefter hellere vil vaere paedagoger?

 ?? FOTO: ALEKSANDER KLUG ?? Her er oplagt arbejde for en cand.mag. i engelsk ...
FOTO: ALEKSANDER KLUG Her er oplagt arbejde for en cand.mag. i engelsk ...

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark