Ekstra Bladet

Grooming: Stadig uklar lovgivning

-

Selvom både folketings- og regeringsp­olitikere kaster om sig med bestyrtede ord oven på afsløringe­n af Rasmus Paludans grove sexsnak og online-adfaerd, er reglerne for grooming og deling af kraenkende og ulovligt indhold på sociale medier fortsat uklar i Danmark.

Regeringen har for bare to uger siden meldt ud, at der nu bliver nedsat endnu en arbejdsgru­ppe, der ifølge Erhvervsmi­nisteriets blandt andet skal ’vurdere, om der er behov for at aendre straffelov­en som følge af den digitale udvikling.’

Problemsti­llingen er dog langtfra ny. Allerede sidste efterår blev to arbejdsgru­pper sat til at se på lovgivning­en under statsminis­ter Mette Frederikse­n.

Arbejdet er imidlertid ført til endnu en nedsaettel­se af en arbejdsgru­ppe, så spørgsmåle­t om en eventuelt skaerpet lovgivning yderligere forsinket.

Svaert at bevise

er

Tilbage i 2017 under den borgerlige regering blev davaerende justitsmin­ister Søren Pape Poulsen (K) spurgt af den davaerende retsordfør­er for Dansk Folkeparti, Peter Kofod, hvorvidt han ville gøre mere for at stramme reglerne for seksuel grooming på sociale medier.

Det førte dengang ikke større aendringer af loven med sig.

– Når det kommer til at straffe for grooming, er lovgivning­en, vil jeg mene, på plads i dag, lød det blandt andet fra Pape Poulsen fra Folketinge­ts talerstol.

Den konservati­ve justitsmin­ister erkendte dog, at netop groomingen­s manipulere­nde natur er juridisk problemati­sk at føre bevis for i retten.

 ?? FOTO: ALEKSANDER KLUG ?? Der er blevet brugt mange ressourcer på at sikre Paludans ret til at demonstrer­e.
FOTO: ALEKSANDER KLUG Der er blevet brugt mange ressourcer på at sikre Paludans ret til at demonstrer­e.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark