Ekstra Bladet

’Skraemmend­e optaget af sig selv og egne behov’

-

Det fremgår af mentalerkl­aeringen, at Thomas Gotthard har ’en dårligt integreret personligh­edsstruktu­r, herunder en skrøbelig identitets­følelse, ligesom observande­ns taenkning i nogen grad synes impulsiv, hvorfor hans dømmekraft tidvis vil vaere kompromitt­eret’.

Ifølge psykolog Christian Stewart-Ferrer peger den beskrivels­e på nogle ganske bestemte personligh­edsforstyr­rede traek, og sammenhold­t med det, praesten i retten forklarede om sig selv og sine ugerninger, er han ikke i tvivl om, at sognepraes­ten er ’skraemmend­e optaget af sig selv og sine egne behov’.

– Vi taler om, at identitete­n, som vi i gamle dage kaldte jeget, ikke er så staerkt. Og så kommer ’det, jeg har lyst til og synes, jeg brug for’, til at fylde meget i forhold til ’hvad jeg kan vaere bekendt at gøre’ og ’hvad der er fornuftigt at gøre’.

Det sidste stykke kage

– Man kan forklare det lidt banalt med at spørge, hvorfor der i et selskab altid er et stykke kage tilbage. Det er, fordi de fleste mennesker nødig vil vaere den, der tager det sidste stykke, da det kan virke selvcentre­ret.

– Men er vi ude i de skrøbelige personligh­edsstruktu­rer, tager man uhaemmet de sidste stykker, fordi ens egen lyst er det afgørende.

– Det kan endda vaere en kage, der stod fremme et sted, hvor man er på kursus, og som slet ikke var beregnet til ens eget kursushold.

Alligevel behøver ingen omkring Thomas Gotthard at have gennemskue­t hans personligh­ed:

– En forstyrret personligh­ed er typisk dybt og langvarigt integreret. Og dem, der har kendt ham, har kendt ham i den form, han har, og med den skrøbelige personligh­edsstruktu­r, han har.

– Det betyder, at der måske kan vaere enkelte, der vil sige, at han for eksempel godt kunne blive intenst ubehagelig, hvis nogen sagde ham imod.

– Men det giver i sig selv ikke grund til at forvente, at han planlaegge­r og herefter myrder sin kone.

mepe og ehren

 ?? PRIVATFOTO ?? Siden 2014 har Thomas Gotthard vaeret ansat i Ansgarkirk­en i Hedehusene og efterlader sig ifølge psykolog Christian Stewart-Ferrer adskillige skjulte ofre for sine ugerninger.
PRIVATFOTO Siden 2014 har Thomas Gotthard vaeret ansat i Ansgarkirk­en i Hedehusene og efterlader sig ifølge psykolog Christian Stewart-Ferrer adskillige skjulte ofre for sine ugerninger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark