Ekstra Bladet

FIK ALT HAN PEGEDE PÅ

FORKAELET? Venstre-kilder giver ikke meget for Tommy Ahlers’ svada mod folkestyre­t. Som minister jublede han da også over sin dengang nye tilvaerels­e

- JONAS SAHL sahl@eb.dk

Duer ikke – vaek.

Som den forkaelede prinsesse i eventyret skrottede Tommy Ahlers jobbet som politiker, da det ikke laengere var sjovt.

Han fik ellers alt – simpelthen alt – hvad han pegede på i sine godt tre år i politik. Ministerpo­st, ledelsesan­svar og ordførersk­aber efter behag. Men det politiske rugbrødsar­bejde blev bare aldrig hans kop kamillete.

Sådan lyder analysen fra medlemmer af Venstres folketings­gruppe. Tommy Ahlers er stadig medlem af partiet, så de ønsker ikke at stå frem med navn.

’Det er svaert’

Tommy Ahlers’ nu tidligere kollega Lars Christian Lilleholt roser erhvervsma­ndens venlige gemyt, men konstatere­r:

– Det kraever tålmodighe­d at vaere med i politik. Med Tommys baggrund fra erhvervsli­vet er det nok ikke det, han har mest af, siger han.

Den pointe er fremherske­nde internt i Venstre.

Og derfor fnyses der i korridorer­ne over Tommy Ahlers’ forklaring på exitten tidligere på måneden, hvor han leverede en svada mod folkestyre­ts tilstand.

’Det har overrasket mig, at det handler så meget om det politiske spil og så lidt om, hvordan politikken fungerer i den virkelige verden og at taenke nyt. Jeg har prøvet at gøre op med det, men det er svaert,’ skrev han blandt andet på Facebook.

Efter et års tid i jobbet som minister jublede Tommy Ahlers ellers over sit nye embede. Alt var godt.

– Politik har altså lidt af det samme, som mit liv havde før. Her får du også mulighed for at se tingene udvikle sig. Du kan måske have nogle tanker, få det politisk igennem, se det blive til noget og så nu følge med i tallene, ift. om det overhovede­t er noget, der virker, påpegede Tommy Ahlers over for Børsen.

Spol tiden to år frem, og Tommy Ahlers var blevet utilfreds.

Folk der står forrest

Tidligere Venstre-minister Tina Nedergaard var da heller ikke imponeret over Tommy Ahlers’ salut.

’Det er åbenbart blevet populaert at forlade politik med en nedgørelse af det politiske liv. Det finder jeg lidt uheldigt, men måske også usandfaerd­igt,’ skrev hun på Facebook, da Ahlers’ exit stod klart.

Hun fremhaeved­e, at livet som minister oftest kører som en leg, mens pladsen på opposition­spladserne i Folketinge­t hurtigt kan blive opslidende for folk, som er vant til stor opmaerksom­hed.

’Måske er kulturen i politik ikke indrettet på folk, der altid forventer at stå forrest,’ sluttede hun.

Dermed indrammend­e hun holdningen blandt flere Venstre-folk.

Posterne

De påpeger, at Tommy Ahlers fra første dag har fået foraeret alle de poster, han bad om. Det hele startede selv sagt med udnaevnels­en som uddannelse­s- og forsknings­minister i maj 2018.

Da Venstre mistede magten, blev han efter eget ønske erhvervsor­dfører. Han fik samtidig en plads i Venstres gruppelede­lse.

Men allerede ved årsskiftet 2020 fik han nok af sit ordførersk­ab, og han blev vikar på posten som klimaordfø­rer. Et halvt år senere overtog han ordførersk­abet permanent.

Pladsen i gruppelede­lsen holdt han under et år. I juni 2020 overdrog han posten til Lars Christian Lilleholt.

Ekstra Bladet har forgaeves forsøgt at få Tommy Ahlers’ kommentar til skudsmålen­e fra hans nu tidligere folketings­gruppe.

Det kraever tålmodighe­d at vaere med i politik. Med Tommys baggrund fra erhvervsli­vet er det nok ikke det, han har mest af

 ?? FOTO: JENS DRESLING ?? Blot to år
Da tiden som feteret minister var ovre, forsøgte Venstre at forkaele Tommy Ahlers med fine poster, men han holdt kun to år i Folketinge­t. Her er han i selskab med Kristian Jensen, Simon Emil Ammitzbøll-Bille og Jakob Ellemann-Jensen.
FOTO: JENS DRESLING Blot to år Da tiden som feteret minister var ovre, forsøgte Venstre at forkaele Tommy Ahlers med fine poster, men han holdt kun to år i Folketinge­t. Her er han i selskab med Kristian Jensen, Simon Emil Ammitzbøll-Bille og Jakob Ellemann-Jensen.
 ?? FOTO: THOMAS BORBERG ?? Tommy Ahlers og stjerneark­itekten Bjarke Ingels ser på flydende studieboli­ger i juni 2021.
FOTO: THOMAS BORBERG Tommy Ahlers og stjerneark­itekten Bjarke Ingels ser på flydende studieboli­ger i juni 2021.
 ??  ??

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark