Ekstra Bladet

Det kan godt ende fredeligt

-

Hvis det internatio­nale samfund vaelger at anerkende Taliban som Afghanista­ns legitime ledere, skulle magtoverta­gelsen kunne forløbe i en ånd af fordrageli­ghed.

Flygtninge­strømmen vil relativt hurtigt ebbe ud, hvis Taliban inden for rimelighed­ens graenser anerkender kvindens ret til uddannelse på lige fod med manden.

Taliban har også lovet amnesti til koalitions­hjaelpere. Hvis bevaegelse­n overholder det løfte, kan man undgå et blodbad, og flygtninge­strømmen vil afgjort mindskes. Det internatio­nale samfund skal anerkende Taliban-bevaegelse­n som landets legitime ledere ved at give Afghanista­ns saede i FN.

Taliban har også behov for økonomisk støtte, da landet ellers vil blive afhaengigt af narkopenge og midler fra Al-Qaida.

Tom Frederikse­n Kommandant­højen 27 Rønne

 ?? FOTO: NICHOLAS GUEVARA/RITZAU SCANPIX ?? En amerikansk soldat trøster et barn midt i tumulten under evakuereri­ngn.
FOTO: NICHOLAS GUEVARA/RITZAU SCANPIX En amerikansk soldat trøster et barn midt i tumulten under evakuereri­ngn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark