Ekstra Bladet

Nu vil de fjerne mit barnebarn

M❘N SV❘G□RDATT□R VAR ANBRAGT SOM BARN ...

-

Kaere Puk

Min søns kaereste var anbragt fra niårsalder­en på grund af omsorgssvi­gt i hjemmet. Nu er hun 18 år og gravid – og kommunen er meget obs på hende. Tidligt i graviditet­en fik hun at vide, at hun kunne forvente, at barnet ville blive tvangsanbr­agt ved fødslen.

Herefter har hun vaeret til mange samtaler med fagpersone­r, vaeret på ophold for at få vurderet sine evner, talt med psykologer osv. I januar fik hun beskeden, at de mente, at barnet var i risiko og skulle anbringes ved en plejefamil­ie, som hun har mødtes med to gange. Min svigerdatt­er er uenig i anbringels­en, og ved en høring i februar bestemte de, at hun kunne beholde barnet pga. den modenhed, hun havde udvist. At hun havde lyttet og vaeret positiv.

Kommunen har nu hyret et eksternt firma, som skal komme hjem til mor og barn to gange tre timer om dagen efter fødslen for at støtte og observere babys udvikling og mors evner.

Min svigerdatt­er er stadig tilknyttet børnehjemm­et for netvaerk og en kontaktper­son og vil vaere det, indtil hun fylder 23 år. Hun har aldrig haft misbrug i nogen form eller en kriminel fortid. Hun har heller ikke vaeret udsat for seksuelle overgreb.

Hun var i gang med sin uddannelse, da hun blev gravid, og vil faerdiggør­e den efter endt barsel. Hun har et stort netvaerk og støtte gennem sin familie – og fra mig, som bor taet på.

Hvordan ved jeg, at personen fra kommunen har fulgt og overholdt retningsli­njerne for at lave så drastisk et indgreb? Hvem skal socialrådg­iveren svare til, og hvem sikrer, at alt foregår korrekt? Hvordan sikrer man, at det eksterne firma har de nødvendige kompetence­r?

Med venlig hilsen mig

Kaere dig

Det er desvaerre rigtigt, at har man først vaeret anbragt, er risikoen for, at ens barn også bliver det, langt større, end hvis man ikke har vaeret anbragt. På den måde varer anbringels­er i generation­er, og på den måde genererer systemet selv en negativ social arv.

Den eneste måde, du kan beskytte din svigerdatt­er og dit barnebarn på, er at sikre, at kommunen noterer korrekt i journalen. Det kan du gøre ved at deltage i alle møder som bisidder/familie – også når det eksterne firma kommer i hjemmet. Du skal stille spørgsmål til alt. Hjaelpe din svigerdatt­er med at søge om fuld aktindsigt – og laese samtlige sagsakter igennem med hende. På den måde kan du kontroller­e, at kommunen noterer korrekt, og du kan kontroller­e, hvad de vurderer, planlaegge­r og har til hensigt.

Hvis I mener, at den støtte, din svigerdatt­ers netvaerk kan tilbyde, er nok, kan I bede kommunen om at indkalde til et netvaerksm­øde, hvor man kan lave en sikkerheds­plan. Her får nogle i netvaerket en hjaelpe- eller støttefunk­tion, og på den måde kan man få den eksterne virksomhed ud af hendes hjem.

Dertil kan hun frabede sig støtte-kontaktper­sonsordnin­gen via sit tidligere opholdsste­d og gøre kommunen opmaerksom på, at hun ikke laengere selv mener at have behov for eftervaern til det 23. år. Men I skal nok forberede jer på, at kommunen ikke lige giver slip.

At kontroller­e om alt det, de gør, bliver kørt efter bogen, er et stort arbejde. Men begynd med at saette dig ind i servicelov­en, og laes sagens akter. På den måde sikrer I jer bedst.

Socialrådg­iveren i en børne-familieafd­eling svarer som regel til en teamleder, der så svarer til en afdelingsl­eder, der så svarer til en chef, der i sidste ende svarer til borgmester­en, som har det øverste ansvar for sagsbehand­lingen. Det er ham, man i sidste ende skal kontakte, hvis man vil klage.

De bedste hilsner Puk

Har man først vaeret anbragt, er risikoen for, at ens barn også bliver det, langt større (...) På den måde varer anbringels­er i generation­er

 ?? FOTO: SHUTTERSTO­CK ?? Har man selv vaeret anbragt som barn, er risikoen for, at ens barn også bliver anbragt, langt større, end hvis man ikke har vaeret anbragt. Men der er ingen dokumentat­ion for, at foraeldre, der selv har vaeret anbragt, skulle vaere dårligere foraeldre, mener Ekstra Bladets socialrådg­iver, Puk Sabber.
FOTO: SHUTTERSTO­CK Har man selv vaeret anbragt som barn, er risikoen for, at ens barn også bliver anbragt, langt større, end hvis man ikke har vaeret anbragt. Men der er ingen dokumentat­ion for, at foraeldre, der selv har vaeret anbragt, skulle vaere dårligere foraeldre, mener Ekstra Bladets socialrådg­iver, Puk Sabber.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark