Ekstra Bladet

STATSMINIS­TERENS PINDEMADS-PLADDER

-

Må vi i stedet bede om noget konkret politik at forholde os til, tak

DEN POLITISKE SAMTALE er blevet mere overfladis­k’, lød det i sidste uge fra statsminis­ter Mette Frederikse­n.

ORDENE VAR PARADOKSAL­T nok startskudd­et til den mest ukonkrete – og ja, overfladis­ke – konference i dansk politik i mands minde, ’Fremtidens Danmark’, der ifølge statsminis­teren skal gøre os både ’retfaerdig­ere’, ’ansvarlige­re’ og ’flittigere’ i de kommende år.

SELV LARS LØKKE RASMUSSENS ’Disruption­råd’ – hvis nogen ellers kan huske det – blegner i discipline­n pindemads-pladder sammenlign­et med Mette Frederikse­ns nye prestigepr­ojekt.

ÉN TING ER, at statsminis­terens projekt dumper faelt i ikke-testen. Det er der så mange politiske udmeldinge­r, der gør. Langt vaerre er det, at Mette Frederikse­n praesenter­er det som selve redningen for dansk politik. Det er det ikke. Tvaertimod.

FOR DET KAN meget vel vaere, at tomme floskler kan baere en selvlaert coach gennem et foredrag for management-kursister på den lokale aftenskole. Men det er simpelthen ikke nok for en statsminis­ter, der taler til vaelgerne. Må vi i stedet bede om noget konkret politik at forholde os til, tak.

ET ALENLANGT INTERVIEW med statsminis­teren i Politiken i sidste uge gjorde os ikke meget klogere på projektets endemål. Her er for eksempel regeringsc­hefens svar på, hvad hun vil gøre for at få omsat de fine paroler til noget bare tilnaermel­sesvist håndgribel­igt:

’Det har jeg gjort mig mange overvejels­er om. Og ja, jeg er i virkelighe­den spaendt på, om vi overhovede­t kan få gjort noget ved det,’ lød svaret. Tak for kold konference-kaffe, statsminis­ter.

METTE FREDERIKSE­N FIK DOG fremstamme­t noget med, at politikern­e skal passe på med at reagere på alle mulige enkeltsage­r og prøve at lave faerre love fremover. Det er der intet som helst epokegøren­de i. Det har politikere sagt, lige så laenge nogen kan huske.

MEN DET KUNNE DA vaere interessan­t at høre statsminis­terens og det samlede regeringsh­olds svar på, hvilken konkret lov de har lavet siden valget, som man kunne have undvaeret, og som aldrig skulle have vaere gennemført. Som enten var helt overflødig eller ligefrem skadelig. □t forsigtigt gaet herfra er, at listen vil vaere yderst overskueli­g.

’FOLKETINGE­T SKAL op i helikopter­en,’ siger Mette Frederikse­n. Nej tak! Vi vil hellere se jer i vaerkstede­t. Og høre jer tale i et konkret sprog, så vi forstår, hvad ❘ har taenkt jer.

 ?? FOTO: CLAUS FISKER/RITZAU SCANPIX ?? Det kunne vaere interessan­t at høre statsminis­terens og det samlede regeringsh­olds svar på, hvilken konkret lov de har lavet siden valget, som man kunne have undvaeret, og som aldrig skulle have vaere gennemført.
FOTO: CLAUS FISKER/RITZAU SCANPIX Det kunne vaere interessan­t at høre statsminis­terens og det samlede regeringsh­olds svar på, hvilken konkret lov de har lavet siden valget, som man kunne have undvaeret, og som aldrig skulle have vaere gennemført.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark