VER­DEN

Formel 1 Magasinet - - Kan Du Huske? -

Stats­mi­ni­ster: Poul Hart­ling (Ven­stre) Præ­si­dent USA: Ri­chard Nixon/ Ge­rald Ford Årets hit i Dan­mark: Sea­sons in the Sun (Ter­ry Ja­cks) Årets bil i Dan­mark: Fi­at 126 Årets bilsport­s­kø­rer i Dan­mark: Hen­rik Spel­ler­berg

AN­DET:

• Præ­si­dent Nixon træ­der til­ba­ge • Vest­tys­kland vin­der VM i fod­bold • Ben­zin­pri­sen i Dan­mark sti­ger

til 2,05 kr • Uri Gel­ler bø­jer gaf­ler med

tan­kens kraft • Dik­ta­tu­rer­ne i Græken­land og Portu­gal

væl­tes • Muham­mad Ali slår Ge­or­ge Fore­man

i Kins­ha­sa • F1-kø­rer­ne Pe­ter Rev­son og Hel­mut

Ko­i­nigg bli­ver dræbt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.