EKSPERTVURDERING

Formel 1 Magasinet - - Mercedes -

De vin­der igen – Mercedes er top­pen af pop­pen. De var så over­leg­ne i 2015, at det er svært at tro på, de bli­ver ind­hen­tet i år. Så er spørgs­må­let hvem af de to Mer­ce­de­s­kø­re­re, der snup­per VM-tit­len. Det var flot, som Ni­co Ros­berg slog Lewis Ha­milt­on i de sid­ste løb i 2015, men jeg tror ik­ke på, han kan fort­sæt­te i sam­me spor i år. Det er ba­re så na­tur­ligt for Ha­milt­on at væ­re hur­tig, og hvis han igen skru­er lidt ned for pri­vat­li­vet og lidt op for ra­cer-am­bi­tio­ner­ne, tror jeg han igen be­gyn­der at kø­re fra Ros­berg. Og vin­der ver­dens­mester­ska­bet end­nu en gang.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.