NI­CO ROS­BERG

Formel 1 Magasinet - - Mercedes -

Ni­co Ros­berg har al­tid væ­ret klas­sens pæ­ne dreng. Ven­lig, imø­de­kom­men­de og – som re­gel – en gent­le­man på ba­nen. Fak­tisk den di­a­me­tra­le mod­sæt­ning til Mercedes-mak­ker Lewis Ha­milt­on.

Ef­ter at ha­ve stå­et i skyg­gen af Ha­milt­on i 2014 og sto­re de­le af 2015, æn­dre­de Ros­berg den in­ter­ne Mercedes magt­ba­lan­ce i slut­nin­gen af sid­ste sæ­son. Med pole po­si­tion i seks løb i streg og sej­re i de tre sid­ste un­der­stre­ge­de ty­ske­ren, at han kan ham­le op med Ha­milt­on. Ros­bergs gen­nem­brud kom ef­ter, han i før­ste sving i bå­de Ja­pan og USA var ble­vet pres­set hårdt af Ha­milt­on. I USA ram­te Mercedes´er­ne fak­tisk hin­an­den, og hvis ik­ke Ros­berg hav­de truk­ket sig, var episo­den endt med to smadre­de ra­cer­bi­ler og et kæm­pe ima­ge-selv­mål i et af årets vig­tig­ste løb for Mercedes.

Det er ty­de­ligt, at Ros­berg lær­te af Ha­milt­ons ro­bu­ste kør­sel. Nu sva­rer han igen med sam­me vå­ben, og sam­ti­dig har han vist sig hur­ti­ge­re til at om­stil­le sig til æn­drin­ger i bi­lens op­før­sel. Det er alt sam­men sig­na­ler, der må gø­re Ha­milt­on nervøs. Og al­ver­dens For­mel 1-fans spænd­te på næ­ste ka­pi­tel af Stjer­ne­kri­gen!

Bliv ik­ke over­ra­sket, hvis Ros­berg er hur­tig­ste Mercedes-kø­rer i 2016.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.