RED BULL

Formel 1 Magasinet - - Red Bull -

STYR­KER Red Bull har må­ske den bed­ste de­sig­naf­de­ling i For­mel 1, og hol­det byg­ger som re­gel sæ­so­nens ae­ro­dy­na­misk bed­ste bil.

SVAG­HE­DER Red Bull brok­ke­de sig højlydt over de­res Re­nault-mo­to­rer i 2015. Nu prø­ver de at ud­vik­le dem selv – og kal­der dem TAGHeu­er.

HVIL­KE LØB PAS­SER TIL TEA­MET Med en re­la­tivt svag mo­tor er det ba­ner som Mo­na­co, Hun­ga­r­o­ri­ing og Sin­ga­po­re, der lig­ger bedst til Red Bull-ra­ce­ren.

DET STO­RE ØJE­BLIK Tea­met do­mi­ne­re­de i 2010-13, og det stør­ste øje­blik kom, da Se­ba­sti­an Vet­tel sik­re­de sig sin fjer­de VM-ti­tel i træk i In­di­ens Grand Prix 2013.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.