EKSPERTVURDERING

Formel 1 Magasinet - - Red Bull -

Det er svært at for­ud­se, hvor­dan det vil gå for Red Bull i år. De fik skabt en mas­se uro for sig selv med de­res bal­la­de om­kring Re­nault-mo­to­ren sid­ste år, og det er al­drig no­get godt tegn. På den an­den si­de tror jeg, de hav­de en rig­tig god bil i 2015, og hvis de har det igen i år og Re­nault-mo­to­ren bli­ver så for­bed­ret, som de lover, kan de må­ske over­ra­ske. Selv­om Red Bull i år kal­der de­res mo­tor ’Tag-Heu­er’, er det den sam­me, som Re­nault selv bru­ger. Det må væ­re en for­del for al­le par­ter, at der er to go­de teams til at sam­le da­ta og så vi­de­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.