DANIIL KVYAT

Formel 1 Magasinet - - Red Bull -

Ef­ter et en­kelt læ­re­år hos Toro Rosso de­bu­te­re­de Daniil Kvyat i 2015 for top­tea­met Red Bull. Han vir­ke­de i før­ste del af sæsonen til at væ­re på me­get dybt vand, men ef­ter­hån­den som han væn­ne­de sig til det pres, der uvæ­ger­ligt hvi­ler på en Red Bull-kø­rer, kom han tæt­te­re på team­kam­me­rat Da­ni­el Ric­ci­ar­do. Fej­le­ne blev fær­re og fær­re, og der kom fle­re og fle­re we­e­ken­der, hvor han var på ni­veau med au­stra­li­e­ren. Sidst på året be­gynd­te Kvyat at lig­ne en frem­ti­dig su­per­star, og selv­om han tab­te kva­li­fi­ka­tions-du­el­len mod au­stra­li­e­ren med 7 – 12, var han hur­tig­ste Red Bull-kø­rer i to af de sid­ste tre løb. OG - han slut­te­de med 95 po­int for­an Ric­ci­ar­do (92 po­int) i den sam­le­de VM-stil­ling.

Men før han kan ind­ta­ge su­per­star-rol­len, er det nød­ven­digt, at Kvyat fort­sæt­ter den po­si­ti­ve ud­vik­ling fra 2015. Red Bull-le­del­sen er ubarm­hjer­ti­ge hvis en kø­rer ik­ke le­ver op til for­vent­nin­ger­ne, og med Max Ver­stap­pen i kulis­sen er bå­de Kvyat og team­kam­me­rat Ric­ci­ar­do un­der mas­sivt pres i år. En af dem står sand­syn­lig­vis uden Red Bull-ar­bej­de i 2017, og der­for skal Kvyat for al­vor sæt­te Ric­ci­ar­do på plads i år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.