EKSPERTVURDERING

Formel 1 Magasinet - - Force India -

Det er ik­ke me­get jeg har hørt til Force India i lø­bet af vin­te­r­en – bort­set fra at ejer­ne har øko­no­mi­ske pro­ble­mer. Det er al­tid skidt for et team, for uden det rig­ti­ge bud­get kan man ik­ke kom­me vi­de­re. Ni­co Hül­ken­berg er en rig­tig god kø­rer – det un­der­stre­ge­de han, da han vandt Le Mans sid­ste år. Og hvor var det fedt, at han tog Le Mans-po­ka­len med til det næ­ste For­mel 1-løb. Han har læn­ge hå­bet på at ryk­ke op til et af top­hol­de­ne, men det ser ik­ke ud til at lyk­kes, og det må på en el­ler an­den må­de på­vir­ke hans mo­ti­va­tion.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.