SER­GIO PE­REZ

Formel 1 Magasinet - - Force India -

McLa­ren drop­pe­de i 2013 Ser­gio Pe­rez til for­del for Ke­vin Magnus­sen, og der­med syn­tes me­xi­ca­ne­rens For­mel 1-kar­ri­e­re at væ­re slut. Men med god op­bak­ning fra sit hjem­lands sponso­rer lyk­ke­des det Pe­rez at sik­re sig et sæ­de hos Force India, og si­den har han stil­le og ro­ligt genop­byg­get sig selv. Han er – som Ke­vin Magnus­sen for­hå­bent­lig bli­ver det i år – be­vi­set på, at man kan få en lang­va­rig For­mel 1-kar­ri­e­re selv­om man er ble­vet drop­pet af McVærk.

Mo­den­hed spil­ler og­så en rol­le i Pe­rez´ gen­fød­sel. Hos McLa­ren blev han op­fat­tet som ung og ar­ro­gant, og fy­re­sed­len fun­ge­re­de i den sam­men­hæng som et til­trængt wa­ke-up call. I dag er Pe­rez i langt hø­je­re grad en hård­t­ar­bej­den­de hold– spil­ler, og han ud­gør sam­men med Ni­co Hül­ken­berg et af de mest un­der­vur­de­re­de li­ne-ups i fel­tet. Beg­ge Force India-kø­rer­ne er hur­ti­ge og sta­bi­le, og selv­om Hül­ken­berg ge­ne­relt op­fat­tes som den bed­ste af de to, er det værd at be­mær­ke at me­xi­ca­ne­ren kom ud af VM 2015 med Force In­di­as bed­ste re­sul­tat (tred­je­plad­sen i So­chi) og 20 po­int me­re end ty­ske­ren. Al­li­ge­vel får Pe­rez næp­pe et co­me­ba­ck i et top­hold, men der er man­ge go­de For­mel 1-år i ham hos Force India el­ler lig­nen­de teams.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.