EKSPERTVURDERING

Formel 1 Magasinet - - Toro Rosso -

Kan Toro Ros­sos ju­ni­o­r­team slå første­hol­det Red Bull? Det tror jeg fak­tisk, de kan. Toro Rosso kø­rer nu med Fer­ra­ri-mo­to­rer, og jeg tror, de ita­li­en­ske mo­to­rer er bed­re end Red Bull´s Re­nault. Og sam­ti­dig har Toro Rosso to rig­tig hur­ti­ge, un­ge kø­re­re, der beg­ge er ek­stremt sult­ne. Jeg vil ik­ke bli­ve overa­sket, hvis Max Ver­stap­pen og Car­los Sainz Jr pres­ser hin­an­den og he­le tea­met så hårdt, at Toro Rosso bli­ver en re­el trus­sel mod Red Bull i år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.