CAR­LOS SAINZ JR

Formel 1 Magasinet - - Toro Rosso -

Det var uund­gå­e­ligt, at Car­los Sainz Jr kom til at stå i skyg­gen af Max Ver­stap­pen i 2015. Ale­ne på grund af sin al­der kør­te den 17-åri­ge hol­læn­der med de fle­ste Toro Rosso-over­skrif­ter, og et hur­tigt kik på VM-slut­stil­lin­gen (Ver­stap­pen 49 po­int, Sainz 18) an­ty­der sam­ti­dig, at spa­ni­e­ren var en skuf­fel­se.

Men det vil væ­re at over­for­tol­ke tal­le­ne. I kva­li­fi­ka­tions-du­el­len, der si­ger langt me­re om kø­rer­nes ul­ti­ma­ti­ve hur­tig­hed end an­tal­let af VM-po­int, vandt Ver­stap­pen kun en snæ­ver 10-9 sejr. Og den pri­mæ­re grund til Sainz Jr´s ma­gre po­int­høst var først og frem­mest en ræk­ke tek­ni­ske pro­ble­mer, der be­tød at han blot kom i mål i 12 af de 19 løb.

At Car­los Sainz Jr hav­de en god de­but­sæ­son un­der­stre­ges og­så af, at Toro Rosso (og ejer­ne Red Bull) al­drig over­ve­je­de at drop­pe ham for 2016. Red Bull har ry for at væ­re ubarm­hjer­ti­ge over­for un­ge kø­re­re, der ik­ke le­ver op til for­vent­nin­ger­ne, men Sainz Jr´s frem­tid var al­drig i fa­re. I år skal spa­ni­e­ren igen kø­re li­ge op med Ver­stap­pen for på den må­de at pla­ce­re sig selv som den op­lag­te Toro Ros­so­første­kø­rer, når Ver­stap­pen ef­ter alt at døm­me for­la­der tea­met i 2017.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.