ESTE­BAN OCON

Formel 1 Magasinet - - TEAMS 2017 -

Este­ban Ocon er en af frem­ti­dens Formel 1-stjer­ner – det er bå­de Mer­ce­des og Re­nault eni­ge om. Den un­ge fransk­mand, der slog Max Ver­stap­pen i Formel 3, ind­gik for et par år si­den en lang­tids­kon­trakt med Mer­ce­des, der pla­ce­re­de ham i det ty­ske stan­dard­vogns-mester­skab DTM i 2016. Men sam­ti­dig vil­le det genop­stå­e­de Re­nault F1-team ger­ne ha­ve et fransk islæt, og man le­je­de der­for Ocon til rol­len som test- og re­ser­ve­kø­rer for Ke­vin Magnus­sen og Jo­ly­on Pal­mer. Job­bet in­de­bar en ræk­ke fre­dags-træ­nin­ger, hvor Ocon im­po­ne­re­de så me­get, at Mer­ce­des ikke tø­ve­de med at pla­ce­re ham i Ma­nors Formel 1-team, da Rio Hary­an­to midt på året løb tør for pen­ge.

Hos Ma­nor blev Ocon team­kam­me­rat med Mer­ce­des' an­den juniorkører, ty­ske Pa­scal We­hr­le­in. Da fransk­man­den først hav­de fun­det sig til ret­te i Formel 1, vi­ste han sig hur­ti­ge­re end ty­ske­ren. Re­nault­le­del­sen le­ge­de læn­ge med tan­ken om et Ocon-Magnus­sen li­neup til 2017, men Mer­ce­des var ikke indstil­let på at slip­pe fransk­man­den. I ste­det fik Ocon plads hos Mer­ce­des før­en­de kun­de-team, For­ce In­dia, der kend­te fransk­man­den i for­vej­en fra et par tests i 2015.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.