TEA­MET OM 2017

Formel 1 Magasinet - - TEAMS 2017 -

”De om­fat­ten­de ændringer i reglementet vil gø­re 2017 til en spæn­den­de sæ­son. Det er for tid­ligt at kom­me med et gæt på hvem der vil kla­re sig godt, men jeg glæ­der mig vir­ke­lig til at kø­re de nye bi­ler. Og til at væ­re en del af fest­lig­he­der­ne om­kring Wil­li­ams' 40-års ju­bilæum i Formel 1-fel­tet.” Felipe Mas­sa ”Jeg er sik­ker på, at mi­ne to sæ­so­ner i Formel 3-EM har for­be­redt mig godt på at ryk­ke op i Formel 1. Men der er me­get at læ­re, og jeg er sta­dig me­get ung. Si­den au­gust sid­ste år har jeg kørt man­ge ki­lo­me­ter i Wil­li­ams' 2014-mo­del - det er gå­et godt, og jeg fandt mig me­re og me­re til ret­te i bi­len.” Lan­ce Stroll

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.