FELIPE MAS­SA

Formel 1 Magasinet - - TEAMS 2017 -

Felipe Mas­sa hav­de egent­lig truk­ket sig til­ba­ge. De sid­ste løb i 2016, først på hjem­me­ba­nen i São Paulo og så fi­na­len i Abu Dha­bi, ud­vik­le­de sig til en fø­lel­ses­la­det af­skeds­tur­ne for den po­pu­læ­re bra­si­li­a­ner. Men da Valt­te­ri Bot­tas plud­se­lig fik chan­cen for at af­lø­se Ni­co Ros­berg hos Mer­ce­des, måt­te Wil­li­ams over­ta­le Mas­sa til at ta­ge end­nu en tur i ver­dens hur­tig­ste kar­ru­sel. Det var nok ikke svært, for Mas­sa blev re­elt pres­set ud af Formel 1 af Lan­ce Strolls pen­ge – på et tids­punkt, da bra­si­li­a­ne­ren ger­ne vil­le ha­ve fort­sat en sæ­son til.

Med un­ge Stroll som team­kam­me­rat bli­ver Mas­sa første­kø­rer hos Wil­li­ams i 2017. Det er før­ste gang i si­ne 14 Formel 1-sæ­so­ner, Mas­sa er ene­væl­dig første­kø­rer, og det er egent­lig synd, at det kom­me så sent i kar­ri­e­ren. Må­ske gi­ver den nye rol­le og­så ny mo­ti­va­tion, og det vil væ­re til­trængt, for i sto­re de­le af 2016 vir­ke­de Mas­sa let­te­re ud­brændt, og han blev sat grun­digt på plads af team­kam­me­rat Bot­tas.

Nu skal Felipe Mas­sa på sam­me tid stå for langt stør­ste­delen af Wil­li­ams' VM-po­int og fun­ge­re som læ­re­me­ster for en un­ge, ær­ger­rig te­e­na­ger. Ikke no­gen let op­ga­ve for en før­tids­pen­sio­nist.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.