VI HAR SAM­LET DE BED­STE BER­NIE EC­C­LE­STO­NE-CITATER:

Formel 1 Magasinet - - FORMEL1-KONGEN -

OM DE STO­RE AFKØRSELSAREALER PÅ MO­DER­NE F1-BA­NER:

”Bi­ler­ne lø­ber jo tør for benzin, in­den de ram­mer mu­ren.”

OM ET FORMEL 1-GRAND­PRIX I KØ­BEN­HAVN:

”En fan­ta­stisk ide. Sig de skal ringe til mig.”

OM KVIN­DER:

”De skul­le al­tid væ­re klædt i hvidt. Så pas­ser de til de an­dre køk­ken­red­ska­ber.”

OM VLA­DI­MIR PU­TIN:

”En su­per ty­pe. Jeg er hans stør­ste fan.”

OM HVAD HAN VIL­LE GØ­RE, HVIS HAN IGEN VAR 22 ÅR GAM­MEL:

”Prø­ve en fin­de en kæ­re­ste på 18.”

OM JA­PAN:

”Jeg el­sker det land. Al­le er på stør­rel­se med mig.”

OM DE­MO­KRA­TI:

”Gør det svært at få tin­ge­ne til at ske.”

OM DET AME­RI­KAN­SKE RETSSYSTEM:

”Hvis man si­ger Good Mor­ning i USA og klokken er fem mi­nut­ter over 12.00, en­der man i ret­ten.”

OM JOURNALISTER:

”Jeg kan ikke min­des, at jeg no­gen­sin­de har væ­ret flink over­for en.”

OM KVIN­DE­LI­GE F1-KØ­RE­RE:

”Det vil­le væ­re fint med en kvin­de­lig kø­rer. Helst sort – og hun skal se godt ud. Ger­ne en mus­lim el­ler jø­de. Og så skal hun ta­le spansk.”

OM HVOR­NÅR HANS SELV­BI­O­GRA­FI UD­KOM­mer:

”Da­gen ef­ter jeg er død. Og det bri­ti­ske skat­te­væ­sen har re­ser­ve­ret de 12 før­ste ek­sem­pla­rer.”

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.