HVIL­KE LØB PAS­SER TIL TEA­MET

Formel 1 Magasinet - - TEAMS 2017 -

Hvis Red Bulls 2017-mo­del som for­ven­tet bli­ver den ae­ro­dy­na­misk mest ef­fek­ti­ve i fel­tet, vil tek­ni­ske ba­ner a la Circu­it Bar­ce­lo­na-Ca­ta­lu­nya pas­se dem godt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.