MAX VER­STAP­PEN

Formel 1 Magasinet - - TEAMS 2017 -

Max Ver­stap­pen gjor­de det i star­ten af 2016 så godt hos Toro Ros­so, at top­teams som Fer­ra­ri for­hør­te sig om den hol­land­ske te­e­na­gers frem­tids­pla­ner. Dét fik Red Bull til at re­a­ge­re hur­tigt, og de for­frem­me­de ham mel­lem Ruslands og Spa­ni­en Grands Prix til første­hol­det, hvor han af­lø­ste Da­ni­il Kvy­at som team­kam­me­rat til Da­ni­el Ric­ci­ar­do. Da Ver­stap­pen så drøm­me­de­bu­te­re­de for Red Bull med en sejr i sit før­ste løb for Red Bull stod det klart, at der var kom­met en ny stjer­ne på Formel 1him­len.

Re­sten af sæ­so­nen un­der­stre­ge­de Ver­stap­pen sit ta­lent. Han gik frygt­løst i clinch med de etab­le­re­de stjer­ner, og hans respekt­lø­se kø­re­stil gav ham ikke man­ge ven­ner i fel­tet. Han kør­te på sam­me må­de som Ayr­ton Sen­na og Mi­cha­el Schu­ma­cher, da de skul­le etab­le­re sig i Formel 1 – og li­ge som dem gik han ved fle­re lej­lig­he­der over den streg, der trods alt sta­dig er mel­lem må­den man kø­rer på i go­kart og i Formel 1.

En lidt min­dre aggressiv kø­re­stil vil kun gø­re ham end­nu bed­re i år, men han mang­ler sta­dig at vi­se sin men­tale styr­ke: Ind­til nu har Max Ver­stap­pen kun haft med­vind – spørgs­må­let er, hvor­dan han re­a­ge­rer på mod­vind.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.