TEA­MET OM 2017

Formel 1 Magasinet - - TEAMS 2017 -

”Der er in­gen grund til at skju­le det: Vi for­ven­te­de me­re af 2016. Men jeg sy­nes, vi kom godt til­ba­ge i an­den halv­del af sæ­so­nen, og i de to sid­ste løb var vi på ni­veau med Red Bull – el­ler må­ske end­da en smu­le hur­ti­ge­re. Vi knok­ler vi­de­re – Fer­ra­ri fortje­ner et co­me­ba­ck i top­pen af Formel 1.” Se­ba­sti­an Vet­tel ”Vo­res fans har væ­ret me­get tå­l­mo­di­ge, og vi vil gø­re vo­res bed­ste, for ikke at skuf­fe dem. Med Se­ba­sti­an Vet­tel og Ki­mi Räik­kö­nen har vi to ver­dens­me­stre i tea­met, og de vil vin­de igen med Fer­ra­ri. Nu er det op til os, at byg­ge en bil de kan vin­de med.” Maurizio Ar­ri­va­ba­ne

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.