KI­MI RÄIK­KÖ­NEN

Formel 1 Magasinet - - TEAMS 2017 -

Hvad ske­te der li­ge med Ki­mi Räik­kö­nen i 2016? Fin­nen hav­de få­et sto­re bank af Fer­ra­ri-mak­ker Fer­nan­do Alonso og Se­ba­sti­an Vet­tel i hen­holds­vis 2014 og 15, men plud­se­lig var han på ni­veau med ty­ske­ren. Og re­elt of­te hur­ti­ge­re: Räik­kö­nen vandt kvalifikations-du­el­len mod Vet­tel med 11-10.

Vet­tels form­ned­gang var en del af for­kla­rin­gen. Men det spil­le­de og­så ind, at Räik­kö­nen for før­ste gang i sin Fer­ra­ri­kar­ri­e­re Part 2 fik en bil, der pas­se­de til hans kø­re­stil. Ita­li­e­ner­nes 2016-mo­del var den før­ste fra Ja­mes Al­li­sons hånd, og Räik­kö­nen hav­de tid­li­ge­re ar­bej­det tæt sam­men med den en­gel­ske de­sig­ner hos Lo­tus. Al­li­son vid­ste der­for, hvad Räik­kö­nen ef­ter­spør­ger i en ra­cer­bil – og da fin­nen fik dét, var han plud­se­lig hur­tig igen.

Og så le­ve­de Räik­kö­nen op til sit kæ­le­navn som Ice Man. Mens Vet­tel lod sig gå på af Fer­ra­ris pro­ble­mer, var fin­nen som al­tid cool og kør­te fra bal­la­den. I 2016 var det som Fer­ra­ri-kø­rer bed­re at hol­de sin kæft og gi­ve gas, end at bru­ge ener­gi på at brok­ke sig over pit-ra­dio­en. Spørgs­må­let er nu, om Räik­kö­nen kan fort­sæt­te den po­si­ti­ve ud­vik­ling. Kan han i kar­ri­e­rens ef­ter­år end­nu en gang genop­fin­de sig selv som F1-kø­rer?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.