TEA­MET OM 2017

Formel 1 Magasinet - - TEAMS 2017 -

”Alt ty­der på, at det bli­ver ek­stremt hårdt at kø­re de nye 2017-bi­ler. Vi ved ikke hvad der ven­ter os, men jeg har for­be­redt mig på…det vær­ste. Jeg star­te­de der­for min træ­ning i ek­stra god tid - al­li­ge­vel fryg­ter jeg, min nak­ke vil væ­re fær­dig ef­ter fem om­gan­ge ved den før­ste test. Og pul­sen er op­pe på 180 slag i mi­nut­tet.” Car­los Sainz Jr ”Det nye reg­le­ment re­præ­sen­te­rer en enorm æn­dring – den stør­ste, jeg har op­le­vet i mi­ne 19 år i Formel 1. Vi star­te­de på vo­res 2017-mo­del al­le­re­de i sep­tem­ber 2015, for med så sto­re ændringer skal men i gang så tid­ligt som over­ho­ve­det mu­ligt. Det bli­ver en rig­tig spæn­den­de sæ­son.” Ja­mes Key

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.