SÆ­SO­NEN 2017

Formel 1 Magasinet - - TEAMS 2017 -

TEA­METS STYR­KER

Tæt sam­ar­bej­de med Fer­ra­ri To go­de og am­bi­tiø­se kø­re­re En stærk øko­no­mi og am­bi­tiøs ejer Har go­de folk med fra Fer­ra­ri

HVIL­KE LØB PAS­SER TIL TEA­MET

Fer­ra­ri-mo­to­ren er end­nu ikke i klas­se med Mer­ce­des, men den bur­de al­li­ge­vel sik­re Haas et hk-over­skud, der kan ud­nyt­tes på po­wer-ba­ner a la Mon­za.

FREM­TI­DEN

Hvis Haas vil helt til tops i Formel 1 skal man på læn­ge­re sigt byg­ge si­ne eg­ne bi­ler – og i sid­ste en­de fin­de en eks­klu­siv mo­tor-part­ner.

TEA­METS SVAG­HE­DER

Er af­hæn­gig af Fer­ra­ri og Dal­la­ra Skal i gang med den svæ­re Sæ­son 2 Er sta­dig en re­la­tivt lil­le or­ga­ni­sa­tion For først del i TV-ind­tæg­ter­ne i 2018

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.