RO­MAIN GROSJE­AN

Formel 1 Magasinet - - TEAMS 2017 -

Ro­main Grosje­an har haft en un­der­lig Formel 1-kar­ri­e­re. Han de­bu­te­re­de midt i 2009-sæ­so­nen for Re­nault-tea­met, men im­po­ne­re­de ikke, og blev året ef­ter sendt re­tur til GP2. Her sik­re­de han sig med et over­le­gent 2011-mester­skab en ny chan­ce i Formel 1 hos det Lo­tus-team, der i mel­lem­ti­den hav­de over­ta­get Re­nault. Nu var Grosje­an så fe­brilsk, at han blev fel­tets vild­mand, og ef­ter at ha­ve ud­løst et mas­se­sam­men­stød i star­ten af det bel­gi­ske grand­prix blev han en af de me­get få kø­rer i F1-hi­sto­ri­en, der blev idømt ka­ran­tæ­ne.

Tæn­ke­pau­sen gjor­de Grosje­an til en me­re mo­den ra­cer­kø­rer, og si­den har han etab­le­ret sig som en af de hur­tig­ste i fel­tet. Han score­de en hånd­fuld tred­je­plad­ser og en en­kelt an­den­plads i 2013, og selv­om Lo­tus i de føl­gen­de år da­le­de ned gen­nem fel­tet, fort­sat­te Grosje­an med at im­po­ne­re. Han var med sit fran­ske stats­bor­ger­skab et op­lagt valg, da Re­nault op til sid­ste sæ­son lag­de op til at kø­be Lo­tus-tea­met til­ba­ge, men da hand­len trak ud, valg­te han det sik­re sæ­de i det nye Haas-team.

Her kør­te han trods evigt til­ba­ge­ven­den­de brem­se-pro­ble­mer en flot sæ­son, men hvis han skal ud­le­ve drøm­men om grand­prix-sej­re, skal han snart vi­de­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.