SÆ­SO­NEN 2017

Formel 1 Magasinet - - TEAMS 2017 -

TEA­METS STYR­KER

Stærk, fo­ku­se­re le­del­se Sam­men­tøm­ret tek­nisk af­de­ling Mer­ce­des bed­ste kun­de-team To go­de kø­re­re med po­ten­ti­a­le

HVIL­KE LØB PAS­SER TIL TEA­MET

Tak­ket væ­re Mer­ce­des-mo­to­ren vil For­ce In­dia væ­re stærk på po­wer-ba­ner. Tea­mets bi­ler pas­ser tra­di­tio­nelt og­så godt til low-down­for­ce ba­ner.

FREM­TI­DEN

For­ce In­dia skal ha­ve styr på ejer­kred­sens øko­no­mi. Sam­ti­dig skal tea­met for­be­re­de sig på en frem­tid uden Ser­gio Pérez og hans sponso­rer.

TEA­METS SVAG­HE­DER

Usik­ker­hed om ejer­kred­sen Har svært ved at til­træk­ke sponso­rer Pérez har an­dre pla­ner for 2018 Kan nu kun ryk­ke bag­læns i fel­tet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.