TÆT PÅ FORMEL 1

Rejs med Ra­pi­do Tra­vel og mød Ke­vin Magnus­sen per­son­ligt på vo­res unik­ke KM20 rej­ser. Kon­takt os for in­fo.

Formel 1 Magasinet - - TEAMS 2017 -

RA­PI­DO Tra­vel er et rej­se­bu­reau for en­tu­si­a­ster, der gen­nem åre­ne har sendt Formel 1 fans på de­res livs op­le­vel­se. Vi le­ve­rer en fuld rej­se­pak­ke med fly, trans­fers, ho­tel, og de bed­ste tri­bu­ne plad­ser på ba­ner­ne i he­le ver­den. Ud­over pak­ke­rej­ser til Formel 1 fans, har vi en stor eks­per­ti­se i at skræd­der-sy fir­ma-rej­ser og events for din virk­som­hed. Kon­takt Martin Bjerg for me­re in­for­ma­tion, og hør hvor­dan vi kan hjælpe med en stor Formel 1 op­le­vel­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.