V-BUCKS

Alt du skal vi­de om Fort­ni­tes in-ga­me-pen­ge.

Fortnite - Uafhængig og uofficiel guide - - Kom I Gang -

Du har mu­lig­vis ik­ke be­talt en kro­ne for at down­lo­a­de Fortnite Battle lidt Royale, men vil du kø­be er du bling-bling til dig selv, nok nødt til at pun­ge ud.

I Fortnite ope­re­rer man ik­ke med kro­ner og ører. Li­ge­som man­ge sin an­dre spil har Fortnite helt egen va­lu­ta – nem­lig V-bucks. Du kan kø­be V-bucks for di­ne rig­ti­ge pen­ge, el­ler du kan op­tje­ne er dem gen­nem spillet. Der der mas­ser af hjem­mesi­der, med for­sø­ger at hjæl­pe dig at tje­ne “gra­tis V-bucks”, fup. men de er næ­sten al­tid

Her er alt, hvad du be­hø­ver at vi­de om pen­ge­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.