TILFØJ DIN VENNER

Fortnite - Uafhængig og uofficiel guide - - Kom I Gang -

Hvad nu hvis du har spillet på et hold med no­gen i en Duo el­ler Squad og kom så su­verænt godt ud at det med dem, at du ger­ne vil til­fø­je dem som venner i frem­ti­di­ge kam­pe? Nemt! Først skri­ver du de­res bru­ger­navn ned. Kig øverst til ven­stre på din skærm, når du spil­ler en kamp. I slut­nin­gen af kam­pen skal du gå til­ba­ge til ho­ved­me­nu­en og åb­ne indstillinger i me­nu­en øverst til høj­re på skær­men (ad­gang ved at tryk­ke på Start – el­ler på me­nuk­nap­pen på din con­trol­ler).

Klik nu på Add Epic Fri­ends og ind­tast spil­le­rens skærm­navn. Din ven mod­ta­ger en in­vi­ta­tion og for­hå­bent­lig le­ver I lyk­ke­ligt sam­men – og sky­der en mas­se men­ne­sker. I an­sig­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.