CROSS-PLAY

Fortnite - Uafhængig og uofficiel guide - - Kom I Gang -

Som vi næv­ner her­un­der, be­hø­ver du ik­ke at væ­re på sam­me plat­form for at de­le et spil i Fortnite. Så­dan kan I spil­le sam­men:

Pc-spil­le­re kan spil­le sam­men med Mac, mo­bil, Play­sta­tion 4 el­ler Xbox One­spil­le­re.

Play­sta­tion 4-spil­le­re kan spil­le sam­men med PC, Mac- og mo­bil­spil­le­re.

Xbox One-spil­le­re kan spil­le sam­men med PC, Mac og mo­bil­spil­le­re.

Så i bund og grund er de ene­ste to sæt spil­le­re, der ik­ke kan del­ta­ge i det sam­me spil: Xbox- og Play­sta­tion-eje­re og det skyl­des en lang­som-is­pyt­tet-for­bin­del­se mel­lem Mi­cro­soft og So­ny, der er helt uden for Epic Ga­mes kon­trol.

Hvis du vil spil­le på kryds af plat­for­me på en af kon­sol­ler­ne, skal du sør­ge for, at din Epic-kon­to er knyt­tet til dit Play­sta­tion Network el­ler din Xbox Li­ve-kon­to. Det gør du ved at gå ind på www.epi­c­ga­mes.com og log­ge ind ved at klik­ke på det lil­le per­so­ni­kon i øver­ste høj­re hjør­ne. Når du er log­get ind, skal du væl­ge Con­nected Ac­co­unts og der­ef­ter log­ge ind med de re­le­van­te kon­toop­lys­nin­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.