PRIVATE SPIL

Fortnite - Uafhængig og uofficiel guide - - Kom I Gang -

I bun­den af ho­ved­me­nu­en på din skærm kan du op­ret­te, hvad der kal­des en Cu­st­om Mat­ch­making Key. Her kan du ind­ta­ste et ko­de­ord og der­ef­ter bli­ver du kun mat­chet med an­dre spil­le­re, der har ind­ta­stet sam­me sæt­ning, og der­med kan du op­ret­te private kam­pe.

I skri­ven­de stund er det desvær­re ik­ke mu­ligt for alle spil­le­re at op­ret­te sin egen Cu­st­om Mat­ch­making Key. Men Epic Ga­mes si­ger, at de ar­bej­der på at mu­lig­gø­re private kam­pe. Så har du har lyst til et spil kun mod an­dre spil­le­re på din sko­le el­ler dit gym­na­si­um, ser det ud til, at du ik­ke skal ven­te me­get læn­ge­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.