UDFORDRINGER

Fortnite - Uafhængig og uofficiel guide - - Kom I Gang -

Der er for­skel­li­ge sæt udfordringer til rå­dig­hed for dem, der spil­ler i gra­tis­ver­sio­nen af Battle Pass, og dem der spil­ler i den be­tal­te ver­sion. For gen­nem­før­te udfordringer op­tje­ner du battle stars, og hver gang du op­tje­ner 10 af dem, be­væ­ger du dig et ni­veau op.

Tag et kig på ho­ved­me­nu­en på din skærm. Her kan du se en li­ste over de dag­li­ge udfordringer. På vo­res skærm­bil­le­de kan du se, at vo­res dag­li­ge udfordringer er at eli­mi­ne­re en per­son med en snig­skyt­te­rif­fel og dræ­be fi­re per­so­ner med et hag­l­ge­vær. Hvis vi gen­nem­fø­rer én af dis­se udfordringer, får vi fem battle stars.

Hvis du klik­ker på Chal­len­ges kan du og­så se en li­ste over gra­tis Battle pass-udfordringer, hvor du kan tje­ne ek­stra stjer­ner. I de fle­ste til­fæl­de har vi lan­det på for­skel­li­ge ste­der, gjort det af med mod­stan­de­re el­ler vun­det kam­pe. Du skal be­ta­le for at få de dag­li­ge udfordringer.

Et vist an­tal af dis­se udfordringer kan alt­så fø­re til be­løn­nin­ger. Og i vo­res til­fæl­de fik vi en ek­stra 4K af XP. XP ... hvad, tæn­ker du sik­kert? Ja, det er her Sea­son Le­vel – alt­så sæ­son­ni­vea­eur – kom­mer ind i bil­le­det.

Gra­tis Battle Pas­sud­for­drin­ger kan gi­ve dig battle stars.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.