SÆ­SON­NI­VEAU­ER

Fortnite - Uafhængig og uofficiel guide - - Kom I Gang -

Li­ge­som med fod­bold og an­dre sports­gre­ne har Battle Royale års­ti­der. F.eks. star­te­de sæ­son 3 af spillet den 22. fe­bru­ar 2018 og løb helt til den 30. april 2018 og va­re­de i alt 10 uger.

På ho­ved­skær­men ses dit sæ­son­ni­veau (Sea­son Le­vel). På vo­res skærm­bil­le­de kan du se, at vi er på ni­veau 21. Vi har brug for 1.600 XP for at nå det næ­ste ni­veau, og når vi når det, op­tje­ner vi end­nu to battle stars. På Le­vel 25 op­tje­ner vi end­nu fem, som du kan se.

Man kan op­tje­ne XP på man­ge for­skel­li­ge må­der. Som du kan se på li­sten over vo­res dag­li­ge udfordringer får du XP for at fuld­fø­re dem – 500 XP for at pop­pe no­gen med en snig­skyt­te­rif­fel. Du får og­så XP for at spil­le kam­pe ( jo læn­ge­re tid du over­le­ver, jo fle­re XP tje­ner du) og for at dræ­be folk og for din slut­po­si­tion i kam­pen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.