TILGÆNGELIGHED

Fortnite - Uafhængig og uofficiel guide - - Kom I Gang -

Den­ne indstil­ling kan væ­re en stor hjælp til alle spil­le­re, der li­der af dår­ligt syn el­ler en grad af far­ve­blind­hed. På høj­re si­de af skær­men kan du se seks la­ma­er i far­ve­de cirk­ler. Hvis du ik­ke kan se dem, er du må­ske far­ve­blind – og det kan be­ty­de, at du har svært ved at se, når an­dre spil­le­re sky­der på dig – hvil­ket na­tur­lig­vis er lidt af et han­di­cap. Kig de for­skel­li­ge til­stan­de igen­nem for at se om det hjæl­per.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.