FLUSH FA­CTORY

Fortnite - Uafhængig og uofficiel guide - - Få Styr På Kortet I Battle Royale -

Hvor er det?

Flush Fa­ctory er i (hmm..) bun­den af kortet. Langt ude på lan­det – du vil sik­kert kal­de ste­det for “Lars ... mar­ker”.

Hvad kan man fin­de der?

I det øje­blik du åb­ner din faldskærm og svæ­ver ind i Flush Fa­ctory, fin­der du ud af, hvor­dan ste­det fik dét navn. Det gi­gan­ti­ske toilet er en le­de­t­råd.

Ja, det­te er en fa­brik, hvor de la­ver toilet­ter. Gå på op­da­gel­se i fa­brik­ken, og du snub­ler snart over et sam­lebånd med toilet­ter. Når du først har få­et det­te ud af sy­ste­met, op­da­ger du og­så, at ste­det her fak­tisk ik­ke er fyldt med bæ.

Fak­tisk er det no­get af en guld­mi­ne. Du kan fin­de mas­ser af ki­ster på fa­brik­ken, og der er ad­skil­le store last­bi­ler ude for­an, som kan gem­me på en ki­ste el­ler to. Og når du har rø­vet dis­se last­bi­ler for de­res vær­di, kan du smadre dem og sam­le en bun­ke me­tal for at byg­ge dig selv et dej­ligt og sik­kert fort se­ne­re i spillet.

Er det et godt sted at lan­de?

Der kan væ­re me­get travlt, hvis det er i nær­he­den af Battle Bus-ru­ten, men det bli­ver tit ig­no­re­ret, og så har du frit spil til at plyn­dre løs. Men hold øje med kortet og uret. Det er nemt at bli­ve fan­get af stormen!

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.