JUNK JUN­CTION

Fortnite - Uafhængig og uofficiel guide - - Få Styr På Kortet I Battle Royale -

Hvor lig­ger det?

I den nord­ve­st­li­ge en­de af kortet. Mis­ser du, må du svøm­me med fi­ske­ne. Og ud af spillet.

Hvad kan man fin­de der?

Som nav­net an­ty­der – en for­fær­de­lig mas­se skrot. Junk Jun­ction er en bil­kir­ke­gård. Det be­ty­der dog ik­ke, at du ik­ke kan fin­de no­get der. Kom op på top­pen af bun­ker­ne, rod rundt og ud­forsk byg­nin­ger om­kring og du kan fin­de mas­ser af ki­ster, våben og am­mo.

Skro­t­værf­tet er om­gi­vet af en høj mur­væg, som gi­ver dig en smu­le be­skyt­tel­se, men det er sjæl­dent et sik­kert sted at op­hol­de sig. Ræk­ker­ne af skrot­bi­ler er tæt pak­ket og dan­ner en la­byrint. Bag næ­ste hjør­ne lu­rer fjen­den, så hold din hur­tig­sky­den­de kor­te- el­ler me­di­um­ræk­ke­vid­de våben klar.

Be­sø­ger du skrå­t­væf­tet er du sår­bar over for snig­skyt­ter, der be­fin­der sig på bjer­get, hvor sta­tu­en Ii­a­ma står. Det er li­ge på kan­ten af kortet, så det er kun få spil­le­re, der ud­sæt­ter sig for fa­re her, men vær op­mærk­som på ud­bud­ne gæ­ster, når du star­ter din skro­tj­agt.

Hvis du er ale­ne, så for­sy­ner alle de øde­lag­te bi­ler dig med me­tal, så det er ba­re at få hø­stet god­bid­der­ne.

Er det et godt sted at lan­de?

Vi er ik­ke de største fans af Junk Jun­ction. For­di det er li­ge på kan­ten af kortet, er det og­så et po­pu­lært lan­dings­sted, og det er far­ligt at gå rundt. Vi an­be­fa­ler kun de mest er­far­ne spil­le­re at væl­ge det­te lan­dings­sted.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.