SNOB­BY SHO­RES

Fortnite - Uafhængig og uofficiel guide - - Få Styr På Kortet I Battle Royale -

Hvor lig­ger det?

Det er på ve­st­si­den! Fak­tisk det fjer­ne­ste punkt vest på kortet!

Hvad kan man fin­de der?

Dej­li­ge store hu­se be­bo­et af ri­ge men­ne­sker. Det be­ty­der store vil­la­er, man ba­re kan van­dre rundt i, ind­heg­ne­de ha­ver der be­skyt­ter dig og end­da en ba­sket­bal­l­ba­ne i bag­ha­ven i et af hu­se­ne, hvis du mest er til ...ba­sketskud.

Be­bo­er­ne er ri­ge, og det er mu­lig­he­der­ne og­så. Der er mas­ser af loot her, og det er og­så of­te topkva­li­tets gear, så det er et godt sted at få fyldt på, før du be­gi­ver dig til­ba­ge mod cirk­len.

Hold øje med det hem­me­li­ge bom­be­telt. Det er i det syd­lig­ste hus med et fladt tag. Ind­gan­gen til bom­be­tel­tet er gemt bag en kom­mo­de, som du kan smadre. Gå ind og du fin­der op til tre ki­ster. Men se bag dig for an­dre spil­le­re vil og­så snu­se om­kring det­te loot – for det­te sted er ik­ke spe­ci­elt hem­me­ligt me­re.

Er det et godt sted at lan­de?

Ja, det er et godt sted at fal­de ned med din gli­der. Ste­det er fyldt med topkva­li­tets­vå­ben og an­det loot. Men den fjer­nt­lig­gen­de lo­ka­tion be­ty­der, at du skal hol­de øje med cirk­len, el­lers ri­si­ke­rer du at bli­ve fan­get af stormen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.