RISKY REELS NY!

Fortnite - Uafhængig og uofficiel guide - - Få Styr På Kortet I Battle Royale -

Hvor lig­ger det?

I den nor­døst­li­ge del af kortet li­ge over Wai­ling Wood.

Hvad kan man fin­de der?

Reels er en ned­lagt dri­ve-in bi­o­graf

Det er et ri­me­ligt sted at lan­de af fle­re grun­de. For det før­ste: hvis du går ind i det store skur på den øst­li­ge si­de af Risky Reels, er der of­te to skat­teki­ster de­r­in­de, der hjæl­per dig med at få tan­ket an­stæn­di­ge våben og am­mo. Der er mas­ser af an­dre kro­ge, du kan ud­for­ske.

Og når det nu er en dri­ve-in – ja, så lig­ger der man­ge bi­ler, så her har du al­le­ti­ders mu­lig­hed for at ta­ge me­tal, som du kan bru­ge i frem­ti­den til at byg­ge med. Det er klart, at du vil til­træk­ke op­mærk­som­hed med alt den larm, så sørg for at ky­sten er klar, før du går amok!

Er det et godt sted at lan­de?

Det er et af de ny­e­ste ste­der på kortet, og der­for er det et po­pu­lært lan­dings­punkt, selv­om det lig­ger langt væk. Der er sta­dig mas­ser at hen­te her, og ste­det er der­for et be­søg værd – men alt­så ik­ke for dig der lu­re­pas­ser.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.