ARMBRØST

Fortnite - Uafhængig og uofficiel guide - - Våben Og Fælder I Battle Royale -

Arm­brø­sten er næ­sten det stik mod­sat­te af en mi­ni­gun. Den sky­der med en svag 0,6 run­der pr. se­kund. Du kan sky­de tu­sind pi­le i ret­ning af et fort, og den vil ik­ke sæt­te en rid­se i ma­lin­gen. Og den lar­mer ik­ke, hvor­i­mod mi­ni­gun’en ly­der som en mo­tor­sav, der bli­ver kvalt i en sandwich.

Så...hvor­for i al­ver­den skul­le du træk­ke Ro­bin Hoods våben i en pi­stolkamp? For­di den der død­brin­gen­de, hvis du lan­der et he­ads­hot. En he­ads­hot øde­læg­ger 187 og be­ty­der, at no­gen har brug for et fuldt skjold og liv for at over­le­ve. Og med et stort sig­te på si­den af arm­brø­sten, kan du få et rig­tig godt nær­bil­le­de af en per­son, før du slip­per bu­en løs.

Brug ik­ke evig­he­der på at le­de ef­ter arm­brø­stam­mo, for du fin­der det ik­ke. Det er det ene­ste våben med ube­græn­set am­mu­ni­tion.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.